חבילה גדולה

בנק שעות פיתוח
5,400 חד פעמי
  • 12 שעות פיתוח
  • אחריות מלאה

חבילה בינונית

בנק שעות פיתוח
2,250 חד פעמי
  • 5 שעות פיתוח
  • אחריות מלאה
פופולרי

חבילה קטנה

בנק שעות פיתוח
1,350 חד פעמי
  • 3 שעות פיתוח
  • אחריות מלאה