Icount

מדריך iCount

המדריך המלא להתקנה והגדרת התוסף

בוחרים את לשונית “תוספים” שנמצאת בתפריט בצד ימין (בממשק באנגלית התפריט תופיע בצד שמאל)

לוחצים על “תוסף חדש” כדי להוסיף את התוסף שאנחנו רוצים

לוחצים על “העלאת תוסף”, לאחר מכן תפתח לנו האפשרות ללחוץ על “בחירת קובץ”
לאחר מכן תפתח לנו תיקייה, ממנה נבחר את הקובץ אותו שמרנו על המחשב

אתרו את הקובץ בעזרת מפת התקיות שנמצאת בצד שמאל, חפשו את התיקיה בה שמרתם את הקובץ.
לאחר שמצאתם את הקובץ, סמנו אותו ותלחצו על “Open” ולאחר מכן “התקנה”

אחרי שהעלתם את הקובץ, תוכלו למצוא את התוסף ברשימת התוספים.
לאחר שתלחצו “הפעל” התוסף יהיה מותקן ומופעל.
*שימו לב* התוסף לא יוכל לעבוד ללא התוסף woocommrece

את הגדרות התוסף תוכלו למצוא בתפריט תחת הלשונית 10bit

רשיון ופרטי התחברות

תוכלו להשתמש בשירות חישוב המיסים של Icount.
יש להגדיר את סוגי המס לפי הצורך

תוכלו לשלוח חשבונית אל הלקוח באופן אוטומטי, ולקבל העתק לחשבונית ליעד שתבחרו.
תוכלו לבחור באיזה שלב של ביצוע העסקה לשלוח ללקוח את החשבונית

תוכלו לבחור אם העסקה תושלם באופן אוטומטי, או באופן ידני

איסוף ושליחת תקלות למייל שתבחרו.