מדריך Payme

המדריך המלא להתקנה והגדרת התוסף

בוחרים את לשונית “תוספים” שנמצאת בתפריט בצד ימין (בממשק באנגלית התפריט תופיע בצד שמאל)

לוחצים על “תוסף חדש” כדי להוסיף את התוסף שאנחנו רוצים

לוחצים על “העלאת תוסף”, לאחר מכן תפתח לנו האפשרות ללחוץ על “בחירת קובץ”
לאחר מכן תפתח לנו תיקייה, ממנה נבחר את הקובץ אותו שמרנו על המחשב

אתרו את הקובץ בעזרת מפת התקיות שנמצאת בצד שמאל, חפשו את התיקיה בה שמרתם את הקובץ.
לאחר שמצאתם את הקובץ, סמנו אותו ותלחצו על “Open” ואז “התקן”

אחרי שהעלתם את הקובץ, תוכלו למצוא את התוסף ברשימת התוספים.
לאחר שתלחצו “הפעל” התוסף יהיה מותקן ומופעל.
*שימו לב* התוסף לא יוכל לעבוד ללא התוסף woocommrece

את הגדרות התוסף תוכלו למצוא בתפריט תחת הלשונית ווקומרס > הגדרות בלשונית תשלומים

כאן תפעילו את רשיון התוסף, תוכלו לכבות ולהדליק את התוסף בכל עת
Iframe מאפשר לכם להציג את עמוד הסליקה בחלון קטן בתוך האתר שלכם

כאן תגדירו את מספר התשלומים ואת שפת הממשק.
את מספר המוכר תקבלו מחברת הסליקה Payme
את מספר התשלומים תגדירו באופן הבא:
תוכלו להגדיר מספר תשלומים מוגבל באמצעות מספר יחיד ( 1-12 )
תוכלו להגדיר מספר תשלומים בקפיצות:
103,106,109
זה יאפשר לעשות רק 3\6\9 תשלומים, יש להפריד כל מספר תשלומים ב “,”

תוכלו לבחור בעצמכם את צורת כפתור התשלום.
את שאר הכתובות תקבלו מחברת הסליקה

Iframe מאפשר להציג את עמוד הסליקה בחלון קטן בתוך האתר