מדריך Yaadpay

המדריך המלא להתקנה והגדרת התוסף

בוחרים את לשונית “תוספים” שנמצאת בתפריט בצד ימין (בממשק באנגלית התפריט תופיע בצד שמאל)

לוחצים על “תוסף חדש” כדי להוסיף את התוסף שאנחנו רוצים

לוחצים על “העלאת תוסף”, לאחר מכן תפתח לנו האפשרות ללחוץ על “בחירת קובץ”
לאחר מכן תפתח לנו תיקייה, ממנה נבחר את הקובץ אותו שמרנו על המחשב

אתרו את הקובץ בעזרת מפת התקיות שנמצאת בצד שמאל, חפשו את התיקיה בה שמרתם את הקובץ.
לאחר שמצאתם את הקובץ, סמנו אותו ותלחצו על “Open” ואז “התקן”

אחרי שהעלתם את הקובץ, תוכלו למצוא את התוסף ברשימת התוספים.
לאחר שתלחצו “הפעל” התוסף יהיה מותקן ומופעל.
*שימו לב* התוסף לא יוכל לעבוד ללא התוסף woocommrece

את הגדרות התוסף תוכלו למצוא בתפריט תחת הלשונית ווקומרס > הגדרות בלשונית תשלומים

כך תגדירו את מדרגות תשלום:

מספר התשלומים יוגדר על פי מיקום הסכום בשורה משמאל לימין

מספר הגדרות תצוגה.
Iframe מאפשר להציג את עמוד הסליקה בחלון קטן בתוך האתר

ניתן להשתמש בשירות החשבוניות שמספקת חברת הסליקה.
תשלום בכרטיס שמור – Token מאפשר לשמור את “פרטי האשראי” של לקוחות חוזרים באופן מאובטח לטובת שימוש חוזר בעתיד