מדריך Zap Bidder

המדריך המלא להתקנה והגדרת התוסף

בוחרים את לשונית “תוספים” שנמצאת בתפריט בצד ימין (בממשק באנגלית התפריט תופיע בצד שמאל)

לוחצים על “תוסף חדש” כדי להוסיף את התוסף שאנחנו רוצים

לוחצים על “העלאת תוסף”, לאחר מכן תפתח האפשרות ללחוץ על “בחירת קובץ”
לאחר מכן תפתחת תיקייה, ממנה תבחרו את הקובץ אותו שמרתם על המחשב

אתרו את הקובץ בעזרת מפת התקיות שנמצאת בצד שמאל, חפשו את התיקיה בה שמרתם את הקובץ.
לאחר שמצאתם את הקובץ, סמנו אותו ותלחצו על “Open” ואז “התקן”

אחרי שהעלתם את הקובץ, תוכלו למצוא את התוסף ברשימת התוספים.
לאחר שתלחצו “הפעל” התוסף יהיה מותקן ומופעל.
*שימו לב* התוסף לא יוכל לעבוד ללא התוסף woocommrece

את הגדרות התוסף תוכלו למצוא בתפריט תחת הלשונית 10bit

כאן תפעילו את רשיון המוצר
מחיר המשלוח יהיה כלול במחיר הסופי

בחרו מתי להתחיל את הסריקה, ובאיזה תקיפות
תוכלו להפעיל ולכבות את הסורק באמצעות הגדרת “תזמון”